Изберете страница

Проект „Технологична модернизация в предприятието​“

Проект: BG-RRP-3.004-0914-C01 Технологична модернизация в предприятието

Главна цел: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигне на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Бенефициент: ИМПЕРА ПРИНТ ООД

Обща стойност: 149 740.39 лв., от които 74 870.19 лв.
европейско и 74 870.20 лв. собствено съфинансиране.

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.