Изберете страница

Проект „Технологична модернизация в предприятието​“

Наименование на проекта: BG-RRP-3.004-0914-C01 Технологична модернизация в предприятието

Краен получател: ИМПЕРА ПРИНТ ООД

Обща стойност: 149 740.39 лв., от които 74 870.19 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.